פרויקטים

72 מ"ר בשדרות ח"ן תל אביב
72 מ"ר בשדרות ח"ן תל אביב